The Orphan Master's Son: Adam Johnson

Successfully added to your Watchlist

Event 112 - CANCELLED

TIME SPIRAL – HE MAKAURANGI

Is futuristic writing speculative if it’s Oceanic, or do we already live in the slipstream of the space-time continuum? Māori creativity exists in a time spiral where past and future are often experienced simultaneously with the present. From creation stories that locate our origins in space to celestial navigation across the Pacific and survival in a postapocalyptic postcolonial world, First Nations peoples understand how to survive uncertain futures. In a climate of global disruption, we need indigenous stories more than ever. Join Anahera Gildea in a discussion with Joshua Whitehead and Gina Cole.

Onāianei series curated by Tina Makereti.

Supported by Te Puni Kōkiri.

He tuhinga whakapae rānei ngā tuhituhinga anamata mēnā he tuhinga ēnei nō Te Moana Nui a Kiwa? Ka noho kē rānei tātou ki te au o te pae ātea-wā motukore? Ko te auahatanga Māori ka tau ki tētahi makaurangi e rite tonu ai te rongohia o onamata me anamata i te wā tonu e rangona ngātahitia ana te nāianei. Mai i ngā kōrero mō te orokohanganga mai o te ao e korero ana mō tō tātou takenga mai i te ātea, ki ngā whakaterenga waka ki Te Moana Nui a Kiwa mā te matai whetū, ki te toitūtanga i tētahi ao i tua o te poautinitini, i tua o te taipū whenuatanga hoki, e mārama ana ngā uri Iwi Taketake me pēhea e toitū tonu ai i tētahi anamata warawara. I tētahi taiao e tutū nei te ao, e mate nuitia ana ngā kōrero tuku iwi taketake. Piri mai ki a Anahera Gildea nōna ka kōrero tahi me Joshua Whitehead rāua ko Gina Cole.

He mea rauhī- te rā rangi kaupapa Onāianei nā Tina Makereti.

He mea tautoko nā Te Puni Kōkiri.

Sun, 17 May 2020

Any questions?

Supported by

Share